Çfarë është procesi i heqjes së make-up it grimit (remover)?

Heqja e përhershme e make-up-it është një aplikim që duhet bërë me kujdes, në përputhje me rregullat e higjienës, me ndihmën e një solucioni cilësor dhe pajisjes cilësore pas procedurave të padëshiruara dhe të gabuara. Heqja e përhershme e make-up-it (Remover) është një proces fshirjeje që thyen molekulat e pigmentit nën lëkurë me ndihmën e një zgjidhje fshirëse dhe i shtyn ato drejt sipërfaqes së lëkurës. Pas procesit të fshirjes, do të ndodhë kore në zonën e aplikimit. Personi duhet të informohet në mënyrën më të saktë për procedurat e mirëmbajtjes gjatë dhe pas aplikimit.

Sa kohë zgjat procesi i heqjes së vetullave –për sa seanca fshihen?

Numri i seancave dhe intervalet që do të aplikohen tek klienti përcaktohen sipas karakteristikave të zonës së vetullave që do të aplikohen. Këto veçori që kërkojnë vëmendje janë ato me përparësi:

  • Varet se sa i vjetër ishte aplikacioni i mëparshëm në zonën që do të fshihet
  • Cilësia e pigmentit të përdorur nga specialisti që ka aplikuar më parë vetullën ndikon në kohëzgjatjen
  • Mund të ndryshojë në varësi të thellësisë së punës së kryer nga specialisti që ka aplikuar më parë në vetull dhe sa është aplikuar në cilën shtresë të lëkurës